จังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

Share on Line
Share on Pinterest