กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือช่วยกันลดวัสดุจากโฟมมาทำกระทง รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกแทนการใช้โฟม

Share on Line
Share on Pinterest