โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้กระทรวงมหาดไทย ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

 

โดยร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.คนละครึ่ง.com

ในเวลา 06.00-23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-1144

Share on Line
Share on Pinterest