แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย

????ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการป้องกันและรับมือ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้น

และมีรายละเอียดต่างๆที่ควรรู้เกี่ยวกับ โรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย

????หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.045-663480,045-663481ต่อ 144

Share on Line
Share on Pinterest