จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ โดยท่านสามารถส่งผลงานเข้า่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest