กระทรวงยุติธรรม แจ้งเรื่องศูนย์สร้างสุข และช่องทางการบริการต่างๆ

กระทรวงยุติธรรม แจ้งเรื่องศูนย์สร้างสุข และช่องทางการบริการต่างๆ

 

กระทรวงยุติธรรม แจ้งเรื่องศูนย์สร้างสุข ซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 24 ชม.
มีบริการทั้งโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่น และเฟซบุ๊คแฟนเพจ กระทรวงยุติธรรม Ministry

- สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 (ฟรี 24 ชม.)
- สำนักงานยุติธรรม จังวัดศรีสะเกษ โทร.045-643657-8
- แอปพลิเคชั่น Justice Care เป็นสาระความรู้ของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบอินโฟกราฟิก

Share on Line
Share on Pinterest