แผนการออกฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์????

✅ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แผนการออกฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ทั้ง 21 ชุมชน ตลอดเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 5-29 พฤษภาคม 2563

✅โดยสามารถดู วัน เวลา สถานที่ ได้ตามแผนที่ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ฝากประชาสัมพันธ์ตามเอกสารมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest