เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest