ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมีแววแสงจากน้ำฟ้าไปจนสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest