ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ซึ่งแนะนำถึงวิธีการป้องกัน อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฯลฯ

Share on Line
Share on Pinterest