แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2 ขอเชิญประชาชนประชุมโครงการประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest