โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลฯ

✅ โดยการประกวดชุมชนจะแบ่งตามเขตเลือกตั้ง จำนวน 3 เขต
✅ กำหนดออกตรวจประเมินรอบแรกวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
✅ รอบที่สองในเดือนพฤษภาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest