ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่ว เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่ว เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

โดยจะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 11 -23 กุมภาพันธ์ 2563
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest