กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

✅ จัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ
 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และกติกา ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest