การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ จัดทำโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ จัดทำโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน

✅ ออกบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ
✅ ระบบจำหน่ายน้ำภายในบ้านผู้ใช้น้ำ
✅ บริการซ่อมท่อแตก-รั่ว นอกบ้านและในบ้านฟรี
✅ ออกรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำกับผู้ที่ยังไม่มาขอใช้น้ำ
✅ซักถามการให้บริการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้น้ำ

???? ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ บริเวณถนนสินประดิษฐ์(ทั้งสองฝั่ง) จากวงเวียนน้ำพุ ถึงศาลหลักเมือง

 

Share on Line
Share on Pinterest