งด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโฟม ในการบรรจุอาหาร

งด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโฟม ในการบรรจุอาหาร

กองสาธารณและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้จัดตั้งโรงทาน ในงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562

ให้ งด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากโฟม ในการบรรจุอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากกล่องโฟม

โดยขอความร่วมมือจากทุกท่าน และร่วมปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

Share on Line
Share on Pinterest