เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญร่วมงานสมโภชศาลเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 และ14 ธันวาคม 2562

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญร่วมงานสมโภชศาลเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองกันทรลักษ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
ในวันที่ 13 และ14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest