ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบารมี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest