เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest