เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลเมืิงกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

 

Share on Line
Share on Pinterest