แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

      ด้วยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชนได้เเจ้งดำเนินการ  การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งเเต่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน  2561

Share on Line
Share on Pinterest