ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขัน  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

Share on Line
Share on Pinterest