การดำเนินงานโมเดล ศรีสะเกษ อำนวยความเป็นธรรม

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  การดำเนินงานโมเดล ศรีสะเกษ  อำนวยความเป็นธรรม

               ด้วย จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำระบบโมเดล ศรีสะเกษ อำนวยความเป็นธรรม เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ (Application Line) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับ - ส่ง ข้อมูลร้องทุกข์ต่างๆ 

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมา

Share on Line
Share on Pinterest