รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

       ตามที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา  โดยมีสถานที่ตั้ง คืออาคารปริยัติธรรม วัดศิริวราวาส อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ และเปิดให้มีการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมา 

Share on Line
Share on Pinterest