โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงเเละพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ (โดยวิธีการผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัขเเละแมว)

Share on Line
Share on Pinterest