โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ นำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

Share on Line
Share on Pinterest