ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความห่วงใยใส่ใจพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยมีกำหนดการดังเอกสารที่แนบมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลา สถานที่ที่ได้กล่าวมานี้

Share on Line
Share on Pinterest