ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอย

ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณปี2560ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

Share on Line
Share on Pinterest