จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประกาศ คำสั่งเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

 

Share on Line
Share on Pinterest