เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จะสรรหาเอกชนรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะสรรหาเอกชนรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest