ประกาศผลการสรรคหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืืองกันทรลักษ์

ขอให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่ง 
- ผู้ช่วยครู ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 
- ผู้ดูแลเด็ก ลำดับที่ 1 
มารายงานตัว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 09.30 น. ที่ กองศึกษาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
**หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถึดว่าสละสิทธิในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง**

Share on Line
Share on Pinterest