สมโภชศาลหลักเมืองกัันทรลักษ์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

ขอเชิณร่วมงาน สมโภชศาลหลักเมืองกัันทรลักษ์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์เวลา14.00 น.

เริ่มตั้งโรงทานเวลา 16.00 น.

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะออกโรงทาน ขอให้มาลงชื่อที่กองสวัสดิการฯเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest