รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

         ด้ววยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จำนวน  2  ตำแหน่ง  3  อัตรา  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest