เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เร่งรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย

        นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือ ในช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ดังนั้นจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

        1. สายไฟฟ้าภายในบ้านที่เก่า หรือชำรุดให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย
        2. การจุดธุปเทียนบูชาพระ หรือไหว้เจ้า ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มาก
        3. ให้หมั่นตรวจสอบแก๊สหุงต้ม ภายในบ้านหากเกิดสายแก๊สรั่ว ให้รีบเปลี่ยนใหม่
        4. กระดาษที่ไม่ใช้งาน ใบไม้แห้ง และกิ่งไม้ ควรจะกำจัดโดยการเผาให้เรียบร้อย
        5. ก่อนที่จะออกจากบ้าน ควรตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อเสร็จควรถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย
        6. สภาพอากาศหนาว บางบ้านอาจจุดไฟผิงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และเมื่อจุดไฟผิงแล้วควรดับไฟที่พิงให้เรียบร้อยเพราะอาจเกิดอัคคีภัย
         เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จึงขอประกาศเตือนพี่ น้องประชาชนให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังจากภัยแล้ง โดยช่วยกันสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย เมื่อเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้ง 199 หรือ 0 – 4566 - 1381 ต่อ 199 หรือ 0 – 4566 - 1687 สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยด่วน

Share on Line
Share on Pinterest