โครงการตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ \\\"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ\\\"

โครงการตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ \\\"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ\\\"
โครงการตลาดประชารัฐเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ" ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง ประกาศ เปฺิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่สนใจ โดยไม่มีเสีย*ค่าธรรมเนียมใดๆ ผู้ที่สนใจเชิญมาลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงค์ธรรม ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ตั่งแต่ วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด *หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 2 เดือน

Share on Line
Share on Pinterest