ให้ยุบคณะกรรมการชุมชนทั้งคณะ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์


เรื่อง ให้ยุบคณะกรรมการชุมชนทั้งคณะ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธาน     คณะกรรมการชุมชนใหม่


Share on Line
Share on Pinterest