ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีรายได้น้อย มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อย

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีรายได้น้อย มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อย ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วยนะคะ

Share on Line
Share on Pinterest