รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

     ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  เพื่อบันจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest