เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอเชิญร่วมพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคนั้น กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งว่าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สรุปได้ดังนี้

          1. การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศถวายพระเพลิง พระบรมศพ เก็บพระอัฐิ พระราชกุศลพระอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานและบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)

          2. จัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมภาพพระบรมโกศ

          3. การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          4. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นวันหยุดราชการ จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามหมายกำหนดการดังกล่าว

          สำหรับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอกันทรลักษ์ได้กำหนดสถานที่จัดพิธี ณ วัดศิริวราวาสตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ลดธงครึ่งเสา รวมถึงสถานบริการงดการแสดงบันเทิงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Share on Line
Share on Pinterest