รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

  ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เรื่อง  รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest