รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

 

 

Share on Line
Share on Pinterest