กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)มีกำหนดจัดโครงการ "กบข.จัดอบรมอาชีพ จ.อุบลราธานี" เพื่อสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม ช่วยเพิ่มรายได้ลดราบจ่ายให้สมาชิกมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำหนดจัดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี เวลา 9.00 - 16.00 น.

ดาวโหลด

Share on Line
Share on Pinterest