กิจกรรม KICK OFF \"โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา\" 2560

"โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"  

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest