กำหนดการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ได้จัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest