กำหนดการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักโทษและพิษภัย เป็นการสนองนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทุกชนิดเข้าไปแพร่ระบาดตามสถานศึก สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จึงได้จัดทำโครงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest