เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสาธารณูปโภค ด้านความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ หรือหมายเลขโทรศัพท์  0-4566-1381 ต่อ 114

Share on Line
Share on Pinterest