ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

ข้อให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

Share on Line
Share on Pinterest