รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

Share on Line
Share on Pinterest