สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 17- 26 มีนาคม 2560
ณ สนามฟุตซอล สวนสาธารณะหนองกวางดีด

Share on Line
Share on Pinterest