เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล (FUTSAL)

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (FUTSAL) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาการติดยาเสพติด และส่งเสริมการสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นำโดยนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (FUTSAL) ชิงถ้วยประทาน ฯ โดยมีระเบียบ ดังนี้ กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 1.เปิดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ 2.สถานที่รับสมัคร กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3.กำหนดการจับสลากแบ่งสายและประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 4.ทีมที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการจับสลากตามที่กำหนดไว้ หากไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการจับสลาก คณะกรรมการ ฯ อาจกำหนดให้ผู้ใดทำการจับสลากแทนก็ได้ ผู้มี่สมัครเข้ารับการแข่งขันจะต้องยอมรับผลการจับสลากนั้น 5.เริ่มทำการแข่งขัน วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ สนามฟุตซอล สวนสาธารณะหนองกวางดีด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลการแข่งขัน 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4,000 บาท 4.รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2,000 บาท งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมสมัครเพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (FUTSAL) ชิงถ้วยประทาน ฯ พร้อมกันนั้น ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (FUTSAL) เพื่อส่งมอบกำลำใจให้กับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน ตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest